bujakow

Życie na krawędzi

Często nieświadomie posługujemy się stereotypami. Mogą być one pozytywne, ale przybierają również negatywną formę, która prowadzi do uprzedzeń, a w następstwie do dyskryminacji pewnej grupy ludzi.

www.eilawski.pl

Stereotyp to uproszczony obraz rzeczywistości, który powstaje w naszym umyśle i mocno się w nim zakorzenia. Jest niedokładny i oporny na zmiany.

Nie powstają jednak poprzez osobiste doświadczenia, ale funkcjonują w społeczeństwie, które przekazuje dane wzorce. Dlaczego posługujemy się stereotypami? Takie uogólnienia pomagają nam zrozumieć świat i organizować rzeczywistość.

Mogą służyć jako usprawiedliwienie własnego zachowania, ułatwiają wyrażanie sądów o innych, a także podnoszą samoocenę. Grupę, do której przynależymy oceniamy pozytywnie i odbieramy lepiej, niż inne.

Stereotypy dają też poczucie bezpieczeństwa. Ludziom wydaje się, że wiedzą, czego mogą spodziewać się po innych.

Niestety, takie uproszczone widzenie świata, zamyka nas na poznanie prawdziwego oblicza innych.