bujakow

Życie na krawędzi

Społeczeństwo nie mogłoby prawidłowo, spokojnie i bezpiecznie funkcjonować bez organów odpowiedzialnych za wymierzanie kar (kary porządkowe) i regulujących kwestie sporne, wywołujące społeczne oburzenie. Z tej przyczyny niemal u zarania dziejów powstała instytucja sądownictwa. Polskie sądy są niezawisłe, co oznacza, że inne organy władzy nie mają wpływu na podejmowane decyzje.

Wyróżniamy trzy rodzaje sądów. Pierwszym z nich jest Sąd Najwyższy. To oczywiście naczelne stanowisko w hierarchii sądowniczej w naszym kraju.

www.uniquerockfestival.pl

Sąd Najwyższy powoływany jest Pana Prezydenta. Zwyczajowo został podzielony na cztery izby – Karną, Pracy, Administracyjną i Cywilną oraz Wojskową. Drugi rodzaj to Sąd Wojewódzki zwany inaczej Okręgowym.

Sąd Okręgowy orzeka zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji. Trzeci rodzaj to Sąd Rejonowy. Jest najmniejszą jednostką w hierarchii podziału sądownictwa.

Osoby pracujące w grupie osób należących do tej grupy są odpowiedzialne za wydawanie orzeczeń w najbardziej popularnych sytuacjach prawnych.