bujakow

Życie na krawędzi
sebastian kulczyk

W 1945 roku struktura narodowościowa społeczeństwa polskiego była nieco inna, niż obecnie.

W okresie PRL-u miały miejsce prześladowania mniejszości, na czym najbardziej ucierpiała mniejszość żydowska.

Najtrudniejszym okresem panowania komunizmu w naszym kraju były lata stalinizmu.

Wówczas polityka komunistycznych władz była najbardziej opresyjna, co odczuły również mniejszości narodowe, takie jak chociażby Mazurzy, Łemkowie czy też Bojkowie.

www.jet-pol.pl

Dokonywano wówczas przesiedleń, deportacji czy też zsyłek.

Wielu przedstawicieli mniejszości trafiło też do więzień albo nawet zostało straconych.

Kiedy zmarł Stalin, a jego następna nieco zliberalizował politykę ZSRR, wydawać by się mogło, że mniejszości w Polsce nie muszą się niczego obawiać.

Później jednak przyszła era Breżniewa i rok 1968, kiedy to nasz kraj musiało opuścić wielu Żydów.

Na szczęście, od dłuższego czasu mniejszości narodowe w Polsce nie muszą się już obawiać o swój los – są chronione przez prawo i w pełni akceptowane przez resztę społeczeństwa.