bujakow

Życie na krawędzi
Wygodne w użyciu baldachimy do procesji eucharystycznych Swede

Sytuacja dzieci na całym świecie jest bardzo trudna, bo łamane są powszechnie ich prawa. Pomimo tego, że sformułowano je i zapisano, łamane są świadomie i celowo.

Serwis Kiddyfave oferuje produkty dla dzieci

Jak każdy człowiek, dziecko ma prawo do życia, nauki, pracy, wolności od przemocy fizycznej, własności, rodziny, poznania biologicznych rodziców. Jeszcze wiele innych praw znalazło odzwierciedlenie w międzynarodowych dokumentach.

W najgorszej sytuacji są dzieci ,żyjące w krajach, gdzie toczą się wojny. Choć prawo gwarantuje im wolność od walk zbrojnych do 15 roku życia, niejednokrotnie zmuszone są do brania w nich udziału.

Dyskryminuje się też dzieci mieszkające w niedostępnych miejscach, do których nie dociera cywilizacja, trudno więc tu mówić o powszechnym dostępie do edukacji. Wiele dzieci pozbawionych jest opieki medycznej, są bezdomne, zmuszane do pracy takiej, jak dorośli, są wykorzystywane seksualnie, sprzedawane, cierpią z powodu niedożywienia.

Depcze się ich godność osobistą i absolutnie nie przestrzega ich praw.