bujakow

Życie na krawędzi
instalacje.orientacja.net.pl sprzedaż importer zabawek z Chin

Jakże często w dzisiejszych czasach spotykamy się z piętnowaniem ludzi, którzy są ubożsi niż większość członków grupy społecznej, w której żyją. Nawet, jeśli kiedyś tak nie było, aktualnie zła sytuacja życiowa stawia ich na marginesie środowiska.

Najczęściej nie z własnej winy znaleźli się w niekorzystnych warunkach. Na skutek przemian politycznych i gospodarczych ich status społeczny uległ pogorszeniu.

Nieprzygotowani do nowych realiów nie potrafią odnaleźć się w dzisiejszym świecie. W rodzinach, gdzie są dzieci różnice te widać najbardziej.

W środowisku szkolnym to one najbardziej odczuwają negatywne dla nich skutki owych ustrojowych przemian. Przekłada się to na wykluczenie z rówieśniczej grupy, w której np.

dzieci ubierają się w stroje określonej marki. Tych biedniejszych po prostu nie stać na takie ubrania, dlatego według reszty są gorsi.

Nie są zapraszani na przyjęcia do bogatszych domów, nie biorą udziału we wspólnych wycieczkach czy imprezach rozrywkowych. Izolowane i wytykane palcami przeżywają wielki stres frustrację.