bujakow

Życie na krawędzi
https://hunters.pl/oferta/grodzisk-wielkopolski.html

Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucją społeczną powołaną z inicjatywy obywateli na początku XXI wieku. Jest to więc stosunkowo młody twór, od którego działań zależy życie i zdrowie obywateli całego kraju.

www.energiajestwnas.pl

Właściwie trudno wyobrazić sobie istnienie społeczeństwa bez organu, który zajmowałby się kwestiami zdrowia publiczengo, choć coraz częściej słyszy Polacy deklarują chęć prywatyzacji całego sektora medycznego w naszym kraju. Narodowy Fundusz Zdrowia podzielony jest na 16 odziałów.

Podział ten jest kompatybilny z podziałem na 16 województw. Fundusz jest kierowany przez Prezesa oraz spejcjalną dziesięcioosobową Radę, którą powołuje premier.

Kadencja członków wspomnianej Rady trwa 5 lat. Do głównych celów działania tej instytucji społecznej należy przede wszystkim świadczenie usług medycznych dla wszystkich obywateli, promocja zdrowia, koordynacja i refundacja wydawanych świadczeń finansowych oraz monitorowanie sposoby pracy ordynacji lekarskich.