bujakow

Życie na krawędzi
http://napamiatke.pl/produkty/zlote-zaproszenia-slubne

Bezpieczeństwo na polskich drogach w przeciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosło. Zwiększyła się społeczna świadomość, liczne akcje społeczne oraz przedsięwzięcia organów policji wpłynęły na zmiejszenie liczby ofiar.

Nie zmienia to jednak faktu, że Polska wciąż przoduje na liście europejskich państw jeśli chodzi o procecnt wypadków i kolizji drogowych. Dlatego też ważne, by regularnie kontrolować sytuację na polskich drogach.

Najwyższa Izba Kontroli donosi, że polskie drogi cechują się wciąż największym stopniem niebezpieczeństwa w Europie przede wszystkim ze względu na mało zadawalający stan infrastruktury drogowej. Polscy kierowcy wciąż igrają z brawurą.

www.fundacjamarszzebry.pl

Często nie dostosowują prędkości do stanu nawierzchni, nie biorąc pod uwagę warunków atmosferycznych. Niestety zawodzą także plany organizacji ruchu drogowego, kóre często nie są dostatecznie dobrze opracowane i przyczyniają się do wielu nieporozumień i niepożadanych interpretacji.

Zdarza się, że oznakowanie nie jest adekwatne do ogólnie przyjętych zasad.